Gewijzigd e-mailadres

Met ingang van 1 juli vervalt het dtl.hantum@knkv.net mailadres.
Het e-mailcontactadres van DTL is vanaf die datum info@kvdtl.nl