Bestuur

Er bestaan binnen DTL een dagelijks bestuur en 3 verschillende commissies. Een beschrijving van de belangrijkste taken van deze commissies vind je op de pagina Taken.

Het bestuur van DTL bestaat uit de volgende commissies en personen:

Bestuur:
Het Algemeen Bestuur bestaat uit de leden van het Dagelijks Bestuur tezamen met de voorzitters van de drie commissies.
Dagelijks Bestuur:
Voorzitter Vacant
Secretaresse Hilda Veeninga
Penningmeester Levi Kuipers
Voorzitter TC Dedde Jan Tilma
Voorzitter MAC Botte de Vries
Voorzitter AC Thalita Rozendal
 
Technische Commissie
Voorzitter Dedde Jan Tilma
Secretaris Aukje Wiersma
Wedstrijdsecr. senioren en junioren Jacob Posthumus
Wedstrijdsecr. aspiranten en pupillen Gerie Meijer
Scheidsrechterszaken/sporthal Gerbrich Hoekstra
Verenigingsbegeleider Cris Jolmer Jellema
Jeugdzaken Djoke Zijlstra
 
Materiaal en Accommodatie Commissie
Voorzitter (Vacant) Botte de Vries
Secretaresse/schoonmaak Alma Dijkstra
Materiaal/onderhoud Johan Postma
Kantinebeheer Hilda Veeninga (tijdelijk)
 
Activiteitencommissie
Voorzitter Thalita Rozendal
Secretariaat Jitske Toren
Penningmeester Klaas Herman Postma
Bestuursleden Dieneke Blom, Pieter Anne Posthumus, Botte Hijma

 

Naast deze commissies zijn er nog veel meer mensen actief binnen DTL:

Kledingcommissie: Hilda Veeninga en Sonja Postma

Scheidsrechters:
Bondsscheidsrechter: Cris Jolmer Jellema
Verenigingsscheidsrechters: Andries v.d. Woude, Dedde Jan Tilma en Tjibbe Tilma
Jeugdscheidsrechters: Leden van DTL (vanaf de junioren)

Scheidsrechterbegeleider: Cris Jolmer Jellema
Scheidsrechterbeoordelaar: Willem Tilma

Website en media: Herman Douwe & Hendrik van der Heide - webmaster@kvdtl.nl - www.vanderhei.de

Hoofdtrainer selectie: Piet Nieuwenhuizen

En verder… trainers/coaches jeugdploegen, aanvoerders senioren en junioren, leid(st)ers jeugdploegen, ouders van jeugdleden en de zaalcommissaris.

No tweets found.